PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach brokerskich w Dusseldorfie

W dniach 7-8 marca 2013 w Dusseldorfie już po raz 5-ty odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie Successful R&I in Europe 2013, 5th European Networking Event Take off for Horizon 2020". Wydarzenie skierowane jest do instytucji badawczych, naukowców oraz przedsiębiorstw chcących nawiązać współpracę w zakresie projektów w 7-ym Programie Ramowym oraz przyszłych obszarów tematycznych w Horyzoncie 2020. Zachęcamy polskich naukowców i przedsiębiorców do uczestnictwa oraz prezentacji ofert współpracy. Propozycje wystąpień można zgłaszać do 22-ego lutego 2013 na stronie www.frp.nrw.de/network

 

Informacje o uczestnictwie oraz program spotkania dostępne są na stronie: www.frp.nrw.de/network

 

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Svenja Schulze, Minister Innowacyjności, Nauki i Badań w Nadrenii Północnej-Westfalii, Marie Geoghegan-Quinn, Komisarz ds. Badań, Innowacji i Nauki oraz Prof. Dr Jean-Narie Bemtgen, Dyrekcja Generalna ds. Energii w Komisji Europejskiej.