PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Weź udział w Tygodniu Innowacji!

W dniach 20-22 czerwca 2011r odbywać się będzie w Warszawie Tydzień Innowacji, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną różne formy zdobywania funduszy na działalność innowacyjną.

 

Tydzień Innowacji rozpocznie dzień informacyjny dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób i na jakiego typu projekty można uzyskać dofinansowanie ze źródeł 7. Programu Ramowego oraz Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP), jak również w jaki sposób nawiązać owocną współpracę z naukowcami.  

Uczestnicy Tygodnia Innowacji uzyskają również informacje o możliwościach finansowania rozwoju centrów badawczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Przedstawione zostaną zasady uczestnictwa w programie Potencjał Badawczy, który umożliwia pozyskanie blisko 5 milionów Euro na zakup aparatury badawczej, budowanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie innowacyjności i ochrony praw własności intelektualnej ośrodków badawczych.  W spotkaniu weźmie udział pani Anna Remond-Niewiarowska z Komisji Europejskiej oraz  koordynatorzy zwycięskich projektów.

 

Współpraca pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw będzie tematyką ostatniego dnia Tygodnia Innowacji, w trakcie którego omówione zostaną możliwości finansowania działalności klastrów badawczych zrzeszających centra badawcze, przedsiębiorstwa oraz władze lokalne.  Ponadto w trakcie dnia informacyjnego Programu INCO przedstawione zostaną możliwości współpracy z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

 

Spotkanie odbywać się będzie w Warszawie, w siedzibie IPPT PAN, przy ul. Pawińskiego 5b. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4369