PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Aktualności i wydarzenia


Seminarium w biurze PolSCA w Brukseli

18 grudnia br. eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego przeprowadzili szkolenie dla pracowników biur regionalnych w Brukseli. Spotkanie dotyczyło podsumowania uczestnictwa polskich regionów w 7. Programie Ramowym oraz Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). W czasie spotkania wygłoszono również prezentacje dotyczące szans polskich małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (Horyzont 2020 i COSME). Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem w Brukseli, podkreślono dobre efekty dotychczasowej współpracy pomiędzy siecią KPK, biurami regionalnymi a urzędami marszałkowskimi w kraju. Efektem spotkania będzie przeprowadzenie na terenie Polski serii seminariów w lutym 2013 roku adresowanych do MŚP "Wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak aplikować o projekt i zdobyć dofinansowanie".

 

Szczegóły już wkrótce na stronie www.kpk.gov.pl oraz www.cip.gov.pl