PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Nowy przewodnik Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała praktyczny przewodnik po finansowaniu UE w dziedzinie badań i innowacji. Zawiera on informacje dotyczące trzech źródeł finansowania jakimi są 7. Program Ramowy, Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz fundusze strukturalne.

 

Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation