PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Inicjatywy Innowacyjne - ProInno Europe


Cele inicjatywy

PRO INNO Europe to inicjatywa Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorczość i Przemysł, której głównym celem jest stanie się czołowym punktem na rzecz analiz polityk w zakresie innowacyjności oraz współpracy w zakresie polityk w Europie poprzez wymianę najlepszych praktyk a także tworzenie podwalin dla rozwoju polityki w zakresie innowacyjności.

Inicjatywa składa się z 5 bloków dostarczających analiz, benchmarkingu oraz narzędzi rozwoju, aby wzmocnić i rozwijać polityki innowacyjności oraz wszelkie środki mające na celu nawiązanie współpracy między jednostkami publicznymi zajmującymi się tworzeniem polityki.

 

Filary Inicjatywy:

 

Analiza polityk:

  • INNO-Metrics: benchmarking działalności innowacyjnej;
  • INNO-Policy Trendchart: analiza głównych trendów w zakresie innowacyjności;
  • INNO-Grips: wsparcie dialogu między władzami publicznymi, biznesem oraz środowiskiem akademickim w zakresie polityki innowacyjności.

 

Współpraca w zakresie polityk:

  • INNO-Nets: stymulowanie transnarodowej współpracy w zakresie polityk innowacyjności;
  • INNO-Actions: dostarczanie zachęt do wspólnych działań w zakresie innowacyjności.

 

Informacje na temat inicjatywy PRO INNO Europe:

http://www.proinno-europe.eu/