PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Aktualności i wydarzenia


Program COSME w pigułce

Jakie są cele Programu COSME?

 

COSME ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

- poprawę dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- poprawę dostępu do rynków wewnątrz Unii, ale także na poziomie globalnym,

- poprawę warunków ramowych działalności przedsiębiorstw oraz

- promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

 

 

Kiedy rozpocznie się program?

 

Program rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2014 roku. I będzie trwać przez 7 lat, tj. do roku 2020.

 

 

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat Programu COSME?

 

Informacje na temat Programu COSME i innych funduszy UE, a także praktycznego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, można uzyskać od sieci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, od lokalnych partnerów sieci Enterprise Europe Network w ponad 600 biurach w UE i poza nią, współfinansowanych przez Program COSME. Informacje dostępne są również na stronie internetowej programu: http://ec.europa.eu/enterprise/cosme

 

 

Jak mogę uzyskać dostęp do funduszy COSME?

 

- za pośrednictwem lokalnego partnera sieci Enterprise Europe Network

- poprzez lokalnych pośredników finansowych gwarancji kredytowych lub kapitału podwyższonego ryzyka. Ich adresy znajdują się na stronie: http://www.access2finance.eu/

- poprzez zaproszenia do składania wniosków lub zaproszenia do składania ofert, opublikowane na stronie programu

 

 

Czy Program COSME wspierania badania i / lub innowacje?

 

Nie, działalność badawczą wspiera inny program UE o nazwie Horyzont 2020. Należy jednak pamiętać, że oba te dwa programy wzajemnie się uzupełniają.

 

 

Kto będzie odpowiedzialny za program COSME?

 

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za sporządzanie rocznych priorytetów programu, ale jego realizacja jest częściowo przekazana agencji wykonawczej, Europejskiej Agencji ds. MŚP (EASME). Instrumenty finansowe Cosme będą prowadzone przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

 

 

Jaki jest budżet Programu Cosme?

 

Całkowity budżet Programu Cosme, na 7 lat (2014-2020) to 2,3 mld €. Duża część środków z budżetu (60% minimum), zostanie przydzielona do obsługi instrumentów finansowych.

 

 

Jakiego rodzaju działania są wspierane w ramach COSME?

 

COSME przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

- udzielanie gwarancji kredytowych dla MŚP mających trudności w uzyskaniu pożyczki z systemu bankowego

- zapewnienie kapitału dla funduszy, kapitału podwyższonego ryzyka dla małych i średnich przedsiębiorstw zapewniając inwestycje w ich rozbudowę

- dostęp do bezpłatnych informacji praktycznych i bezpośrednich usługi dla firm szukających partnerów, finansowania, informacji na temat nowych rynków, programów unijnych i prawodawstwa

- działania mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę warunków ramowych dla przedsiębiorstw

- benchmarking i badania w celu pogłębienia wiedzy i monitorowania sektorów przemysłu na poziomie europejskim lub światowym, lub związaną z MŚP polityką w Europie.