PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Pierwsze konkursy w Programie CIP EIP na rok 2009 już otwarte

W ramach programu szczegółowego CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe zostały otwarte pierwsze konkursy dotyczące działań wspierających innowacje: Europejskie Platformy Innowacji, wzmacnianie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji oraz Sieci Zamówień Publicznych. Termin składania  wniosków upływa  lutym 2009r.

 

Więcej informacji na stronie programu CIP EIP, w części zawierającej informacje o konkursach:

http://www.cip.gov.pl/eip-kpkippt