PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - Informacja o programie szczegółowym - Organizacja Programu


Celem Programu na Rzecz Wspierania Polityki Dotyczącej Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Information Communication Technologies - Policy Support Programme, ICT-PSP) jest wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie. Na program ICT PSP przewidziano budżet w wysokości 730 mln ?, a jego adresatem jest w pierwszej kolejności europejski przemysł z sektora ICT, innowacyjne MSP, oraz administracja publiczna.

 

 

Ze względu na specyfikę grup docelowych wprowadzono podział na trzy rodzaje działań:

  • działania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym (zwiększenie dostępności ICT oraz umiejętności ich wykorzystywania przez użytkowników, poprawa jakości, skuteczności i dostępności usług publicznych)
  • działania związane z innowacjami poprzez szersze stosowanie oraz inwestycje w ICT (promowanie innowacji w procesach, usługach i produktach istniejących dzięki ICT, partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT)
  • działania związane z jednolitą europejską przestrzenią informacyjną, zmierzające do ułatwienia dostępu do usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, poprawy warunków dla rozwoju zawartości cyfrowej, oraz polegające na monitorowaniu europejskiego społeczeństwa informacyjnego.