PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Informacja o programie szczegółowym - Organizacja programu


Program jest zarządzany głównie przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Beneficjentami są pośrednicy finansowi, bezpośrednio aplikujący do EFI. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi obejmie międzynarodowe banki rozwoju, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). W programie nie ma kwot przypisanych na dany kraj lub region. Oznacza to wygrane najlepszych ofert złożonych w konkursach. Najważniejszym elementem CIP z punktu widzenia przedsiębiorstw i instytucji finansowych będzie Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation Programme /EIP/). Obejmuje on działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencyjności i innowacji. Celem EIP jest wsparcie innowacji i sektora MSP, zaś w szczególności:

  • ułatwienie dostępu do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MSP i zachęcanie do inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia eko-innowacyjne

  • tworzenie środowiska sprzyjającego kooperacji wśród MSP, zwłaszcza w obszarze współpracy zagranicznej wspieranie innowacji w przedsiębiorstwach, w tym innowacji ekologicznych

  • promocja kultury przedsiębiorczości i innowacji

  • promocja i wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością

Cele te realizowane będą przy wykorzystaniu następujących instrumentów:

  • wspólnotowych instrumentów finansowych dla MSP

  • usług wspierających działalność gospodarczą i innowacje

  • systemu wsparcia dla innowacji w biznesie

  • innowacji ekologicznych

  • analizy polityki, rozwoju i koordynacji z państwami uczestniczącymi

 

Rys. Schemat udziału instytucji finansowych i przepływu środków w ramach "EIP- Instrumenty finansowe dla MSP".