PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Model Grant Agreement dostępny on line

Komisja Europejska opublikowała wzorcowy model umowy o dotację, która będzie zawierana z beneficjentami konkursu na ekoinnowacje (The Eco-innovation Model Grant Agreement).

 

Dokument można pobrać ze strony:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/library_en.htm