PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkzbp

EIP - Instrumenty Finansowe - Krajowy Punkt Kontaktowy ZBP dla Programu EIP


Informację o programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 CIP dla beneficjentów w Polsce zapewniają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Takim punktem kontaktowym dla polskich instytucji finansowych jest Związek Banków Polskich. Celem działania KPK przy Związku Banków Polskich jest inspirowanie beneficjentów do aktywnego uczestnictwa w I programie szczegółowym CIP na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) w zakresie komponentu "Instrumenty Finansowe MSP". KPK przy ZBP prowadzi dla beneficjentów programu działalność informacyjną, promocyjną i doradczo-konsultacyjną.

 

Dane teleadresowe KPK ZBP

 

Krajowy Punkt Kontaktowy

przy Związku Banków Polskich

Komponent "Instrumenty Finansowe MSP"

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.pl