PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programu EIP


Udzielaniem informacji w zakresie Programu szczegółowego na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (EIP) zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK). Od 1999 roku działa on przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Utworzenie KPK to wynik konkursu ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych na realizację akcji informacyjno-szkoleniowych w związku z przystąpieniem Polski do 5. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE (1999-2002). Podobne zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył KPK na okres realizacji kolejnych programów ramowych: 6PR (2002-2006) i obecnego 7PR (2007-2013).

 

Działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej i innowacyjnej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, PARP oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

 

Od września 2007 KPK świadczy również usługi na rzecz beneficjentów programu CIP.

W tym obszarze do zadań KPK należy:

- promocja programu;

- redagowanie strony internetowej;

- udzielanie informacji beneficjentom programu;

- utrzymywanie stałej współpracy z właściwymi służbami Komisji Europejskiej.