PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) dla programu CIP


UWAGA: w związku z zakończeniem realizacji programu CIP, z końcem 2013 r. zakończyły działalność Krajowe Punkty Kontaktowe dla programu CIP prowadzone w IPPT PAN oraz KAPE S.A.

 

KPK dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP prowadzony w Związku Banków Polskich kontynuuje działalność jako Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. KPK oferuje informacje nt. preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programu CIP (oferta aktywna maksymalnie do 2017 r.) oraz instrumentów finansowych pozostałych programów UE, w tym m.in. programów COSME i Horyzont 2020 na lata 2014-2020.

Strona internetowa KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

 

* * *

 

Krajowe Punkty Kontaktowe dla Programu CIP

IPPT PAN

ZBP

KAPE S.A.

 

 

KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE (KPK) DLA PROGRAMU CIP

 

Informację o programie CIP dla beneficjentów w Polsce zapewniają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK) finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Celem działania KPK jest inspirowanie beneficjentów programów szczegółowych do aktywnego uczestnictwa w Programie CIP poprzez:

prowadzenie nieodpłatnej działalności usługowej dla zainteresowanych podmiotów, które zwrócą się o pomoc i konsultacje w zakresie meryto­rycznym, właściwym dla programów szczegółowych;

prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz doradczo-konsultacyjnej.

 

 

KRAJOWE PUNKTY KONTAKTOWE (KPK) DLA PROGRAMU CIP to:

 

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN (IPPT PAN)

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW

BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

- dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP z wyłączeniem Instrumentów Finansowych dla MSP

 

- dla Programu na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie ICT-PSP

 

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH (ZBP)

 

- dla Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP: Instrumenty Finansowe dla MSP

 

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. (KAPE S.A.)

 

- dla Programu Inteligentna Energia - Program dla Europy

 

 

 

IPPT PAN

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN (IPPT PAN)

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW

BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Al. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa

 

DLA PROGRAMU NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI EIP

(Z WYŁĄCZENIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA MSP)

tel.: (+48-22) 828 74 83,

e-mail: cip.eip@kpk.gov.pl

 

DLA PROGRAMU NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI W ZAKRESIE ICT

tel.: (+48-22) 828 74 83,

e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl

tel.: (+48-12) 633 32 53 w. 25

e-mail:l.nikitin@mwi.pl

 

 

 

 

ZBP

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel./faks: (+48-22) 696 64 95

e-mail: kpkcip@zbp.pl

 

 

 

 

KAPE S.A.

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

ul. Mokotowska 35

00-560 Warszawa

tel.: (+48-22) 626 09 10

faks: (+48-22) 626 09 11

e-mail: kpkcip_iee@kape.gov.pl