PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla ict-psp-kpkippt

ICT PSP - Kontakt


W celu uzyskania dalszych informacji na temat uczestnictwa w Programie CIP-ICT PSP należy skontaktować się z:
Krajowym Punktem Kontaktowym dla
Programu Szczegółowego CIP-ICT PSP.

 

Funkcję tą pełni:

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
ul. Krzywickiego 34,
02-078 Warszawa, tel.: 022 828 74 83
Andrzej Galik, Aleksandra Ihnatowicz,
email: cip.ict@kpk.gov.pl

 

oraz

 

Łukasz Nikitin,
tel.: 012 633 32 53 wew. 20

 

Polska strona dla programu CIP-ICT PSP:
www.cip.gov.pl