PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konkurs CIP-Eco-Innovation-2012 już otwarty!

W tegorocznym konkursie na projekty ekoinnowacyjne wnioski można składać od 8 maja 2012 r. do 6 września 2012r. Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla innowacyjnych pod względem ekologicznym produktów, technik, usług i procesów, które mają na celu zapobieżenie oddziaływaniu na środowisko lub ograniczenie go, bądź które przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów. Planuje się, że dofinansowanie otrzyma około 50 projektów.

 

W tym roku zaproszenie obejmuje pięć głównych obszarów priorytetowych:

- recykling materiałów

- woda

- ekologiczne produkty budowlane

- przedsiębiorstwa ekologiczne

- sektor żywności i napojów

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm