PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Strona główna dla eip-kpkippt

EIP - Instrumenty Pozafinansowe - Ekoinnowacje - Informacje ogólne


 

Gdy biznes i innowacje idą w parze

 

 

 

 

Celem inicjatywy jest wzmocnienie ekologicznej i konkurencyjnej pozycji Europy poprzez wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które chronią środowisko, tworząc jednocześnie większy rynek dla "zielonych" technologii, metod zarządzania, produktów i usług. W ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP przewidzianego na lata 2008-2013 Unia Europejska przeznaczy blisko 195 mln euro na finansowanie projektów promujących innowacje ekologiczne w Europie. Ekoinnowacje to jeden z głównych tematów w ramach Programu CIP EIP Instrumenty Pozafinansowe. Każdego roku planowane są odpowiednie konkursy. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na tzw. projekty pilotażowe oraz powielania rynkowego ekoinnowacyjnych technik, produktów, procesów i praktyk, które zakończyły się sukcesem w fazie demonstracji, ale nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek.

 

Strona europejska poświęcona ekoinnowacjom:

http://ec.europa.eu/ecoinnovation

 

Pytania do polskich ekspertów:

cip.eip@kpk.gov.pl