PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.

Kontakt


KONTAKT:

 

DLA PROGRAMU NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI EIP

(Z WYŁĄCZENIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA MSP)

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Badawczych UE

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa

tel.: (+48-22) 828 74 83,

e-mail: cip.eip@kpk.gov.pl

 

DLA PROGRAMU NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI EIP

(KOMPONENT: INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MSP)

Związek Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel./faks: (+48-22) 696 64 95

e-mail: kpkcip@zbp.pl

 

DLA PROGRAMU NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI W ZAKRESIE ICT

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Badawczych UE

ul. Krzywickiego 34

02-078 Warszawa

tel.: (+48-22) 828 74 83,

Andrzej Galik, Aleksandra Ihnatowicz

e-mail: cip.ict@kpk.gov.pl

 

tel.: (+48-12) 633 32 53 w. 25

e-mail: cip.ict@mwi.pl

 

DLA PROGRAMU INTELIGENTNA ENERGIA - PROGRAM DLA EUROPY

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

ul. Mokotowska 35

00-560 Warszawa

tel.: (+48-22) 626 09 10

faks: (+48-22) 626 09 11

e-mail: kpkiee@kape.gov.pl

 

 

W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ www.cip.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

tel.: (+48-22) 432 82 99

faks: (+ 48-22) 432 70 46