PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Łódź, 23-25 maja 2013 r. XXIV DOROCZNA KONFERENCJA SOOIPP „FINANSOWANIE INNOWACJI I ROZWÓJ REGIONALNY

Inicjatorem   konferencji było Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
W sesji „Finansowanie rozwoju sektora MŚP“, prezentację zatutułowaną „Dobre praktyki w finansowaniu MŚP w ramach programu ramowego CIP" przedstawił  Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)- Instrumenty Finansowe dla MŚP.
Dla uczestników konferencji dostępne było stoisko eksperckie KPK CIP dla polskiego rynku finansowego. 
W konferencji wzięło udział ok. dwustu przedstawicieli ośrodków przedsiębiorczości innowacji z całego kraju.