PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Misja studyjna KPK do Turcji, 30.04-7.05.2013 r.

W dniach 30 kwietnia – 7 maja 2013 r., Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego, odbywał misję studyjną w Turcji. 
Turcja należy do państw spoza UE odnotowujących bardzo dobre wyniki w wykorzystaniu programów unijnych, w tym CIP. Doskonała kondycja gospodarcza tego kraju, ogromny potencjał oraz uruchomiony niedawno program promocji gospodarczej Polski w tym kraju, pozwala mieć nadzieje na rozwój współpracy gospodarczej, także w zakresie rynków finansowych. W czasie wizyty przedstawiciel KPK odbył spotkania z pośrednikami finansowymi Programu CIP w Turcji (bankowymi i poręczeniowymi), Agencją KOESGB  (wsparcie małych i  średnich firm w Turcji), oraz z  Istanbul Venture Capital Investment Trust Inc. Co /„IVCI”/ a także z  przedstawicielami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w Stambule. 

W przygotowaniu wizyty KPK Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego wspierał Wydział Promocji Inwestycji i Handlu Ambasady Polskiej w Turcji.