PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Relacja z konferencji w Katowicach – 26 kwietnia 2013 r. - WSPARCIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTĘPNE ŚRODKI UNIJNE?

Konferencja regionalna w Katowicach, skierowana była do przedsiębiorców województwa śląskiego i stanowiła część ogólnopolskiej Kampanii Informacyjnej zainicjowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego.
 
Współorganizatorami Kampanii są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza, a Partnerem Generalnym w tym przedsięwzięciu jest Bank Pekao S.A., jeden z wiodących polskich Pośredników Finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).
 
- Na polskich przedsiębiorców czekają u pośredników programu CIP jeszcze ponad trzy miliardy złotych- w formie preferencyjnych kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń. Przedsiębiorca otrzymuje takie wsparcie bez opłat za unijną gwarancję, bez reżimu pomocy publicznej i w uproszczonej formie, w systemie „jednego okienka”. Ponad cztery tysiące firm już skorzystało z tej formy wsparcia w okresie spowolnienia. Środki te niedługo się wyczerpią, zachęcam więc przedsiębiorców do korzystania dopóki są dostępne - powiedział Arkadiusz Lewicki, Koordynator Krajowy Kampanii reprezentujący Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP w Polsce. 
 
- Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat Pekao udzielił około czterech  tysięcy preferencyjnych kredytów dla mikro i małych firm kredytów z bezpłatnym poręczeniem EFI lub refinansowanych z EBI. Od wejścia Polski do UE finansowanie projektów przez Pekao z wykorzystaniem środków publicznych dla MŚP wyniosło ponad 3 mld PLN. Chcemy pokazywać nasze dobre praktyki jako przykład skutecznych i prostych rozwiązań, które mogą być zastosowane w najbliższych latach w nowych programach operacyjnych – powiedział Tomasz Kierzkowski, dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych w Banku Pekao.
W czasie konferencji w Krakowie, do dyspozycji uczestników były stanowiska eksperckie PARP/RIF/KIG/ KPKCIP, Pośredników Finansowych CIP.

Więcej informacji oraz szczegółowy wykaz terminów konferencji w poszczególnych województwach dostępny jest na stronie Kampanii pod adresem http://www.wsparciebiznesu.info/