PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Warszawa, 19 czerwca 2013 r., ul. Bagatela 12, godz. 11:00, konferencja organizowana przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

W dniu 19 czerwca 2013 r. w siedzibie PAIiIZ w Warszawie ul. Bagatela 12 odbędzie się konferencja pt. "Pozadotacyjne formy finansowania przedsiębiorstwa. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe - alternatywne źródła wsparcia przedsiębiorczości przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej".

Temat "Gwarancje unijne dla przedsiębiorców w ramowych programach Unii Europejskiej" omówi w czasie spotkania przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego.