PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Nagroda główna dla Związku Banków Polskich (ZBP) w konkursie dla innowacyjnych projektów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu, w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”.

14 maja br. w Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach został rozstrzygnięty Konkurs "Innowacyjne Projekty i Instytucje Otoczenia Biznesu 2013 i wręczone nagrody, przyznawane corocznie przez kapitułę powołaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości najbardziej  innowacyjnym projektom i instytucjom na polskim rynku. Związek Banków Polskich zwycięzcą tegorocznej edycji. 
 
W tegorocznej edycji konkursu, Nagroda Główna w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” została przyznana ZBP za realizację projektu „Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” KPK CIP”, który od 2007 roku umożliwia polskim instytucjom finansowym i firmom korzystanie z nowych instrumentów inżynierii finansowej. W efekcie na polskim rynku uruchomiono ofertę finansową o wartości prawie 4 mld złotych, zaś od 2011 r. Polska jest liderem w wykorzystaniu instrumentów gwarancyjnych  Programu Ramowego CIP. 
 
W uroczystości udział wzięli i nagrody i wyróżnienia wręczyli: Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Jerzy Buzek b. Premier, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak, Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Aneta Wilmańska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Prezes PARP, Bożena Lublińska- Kasprzak oraz organizator EKG, Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości- Wojciech Kuśpik. 
 
Więcej informacji:
Biuro KPK CIP przy ZBP: kpkcip@zbp.pl 

fot.PARP

fot.PARP

fot.PARP

fot.PARP

fot. PARP

fot. PARP