PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


V Europejski Kongres Gospodarczy, 13-15 maja 2013 r., Katowice

V Europejski Kongres Gospodarczy, 13-15 maja 2013 r., Katowice

Już po raz piąty w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy, który jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Co roku gośćmi Kongresu są komisarze unijni, premierzy państw europejskich i przedstawiciele polskiego rządu. Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy; tegoroczną edycję Kongresu obsługuje ok. pół tysiąca przedstawicieli prasy. Moderatorami sesji i debat są znani publicyści gospodarczy.
 
W Europejskim Kongresie Gospodarczym, przede wszystkim w sesjach poświęconych finansowaniu MŚP, uczestniczy przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego. 

Transmisja on-line z przebiegu wybranych wydarzeń Kongresu dostępna jest na stronie http://www.eecpoland.eu/

fot. PARP

fot. PARP

fot. PARP

fot. PARP

fot. PARP

fot. PARP