PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


15 kwietnia 2013 r., Warszawa - Inauguracja Kampanii Informacyjnej dla biznesu

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)- „Instrumenty Finansowe dla MSP” oraz Partnerów: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowej Izby Gospodarczej, a także Patronów Honorowych- Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki p. Janusza Piechocińskiego i Komisji Europejskiej, serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i organizacje otoczenia biznesu  na cykl konferencji regionalnych pt. ”Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Konferencje będą poświęcone przede wszystkim dostępnym jeszcze środkom unijnym dla biznesu w ramach Programów Operacyjnych oraz Programowi ramowemu Unii Europejskiej na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) i skierowane będą do jego polskich beneficjentów- tj. mikro, małych i średnich firm. Celem planowanych działań będzie promocja dostępnych jeszcze w 2013 r. unijnych instrumentów wspierających prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej, istotnych szczególnie obecnie, podczas spowolnienia gospodarczego. 

Organizatorem kampanii informacyjnej jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP, jako inicjator i główny organizator akcji, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Kampania będzie prowadzona we wszystkich województwach na terenie Polski i wspierana będzie przez media na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Rok 2013 jest rokiem szczególnym, jako ostatni w bieżącym okresie finansowania z udziałem środków unijnych, a ponadto, aktualne środowisko ekonomiczne w jakim działają polscy przedsiębiorcy jest dla nich trudnym wyzwaniem. Według szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w tegorocznych konkursach ogłaszanych w ramach programów operacyjnych na szczeblu ogólnopolskim oraz regionalnym, polscy przedsiębiorcy mają szansę sięgnąć jeszcze po wsparcie sięgające blisko 3 miliardów złotych. Do tego należy dodać kolejne trzy miliardy złotych, w formie preferencyjnych instrumentów zwrotnych z Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Informacja i możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za skuteczną dystrybucję tych środków do beneficjentów wesprze przedsiębiorców w pokonaniu spowolnienia gospodarczego.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy pod adres: http://www.zbp.pl/wsparciebiznesu   lub do bezpośredniego zgłoszenia: rejestracja@cpb.pl . Udział w konferencjach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc, wg kolejności nadesłania. 

W razie pytań- informacje dot. ww. Kampanii udzielane są pod adresem: kpkcip@zbp.pl 

Zapraszamy!