PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


20 marca 2013 r. w Warszawie - Jak nie dotacje to co? spotkanie dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców z grupy MŚP zapraszamy na spotkanie:

Jeśli nie dotacje to co? Instrumenty finansowe i wsparcie doradcze dla firm 

Spotkanie,  organizowane przez Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, odbędzie się w dniu 20 marca 2013 r. w Warszawie, ul. Żurawia 3/5 (sala konferencyjna CPI FE) , w godzinach 10:00 – 15:00.
 
Wśród prelegentów będzie ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego oraz polscy Pośrednicy Finansowi gwarancji unijnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem finansowania zewnętrznego dla swoich projektów będą mieli okazję poznać możliwości i pomoc jaką daje udział polskich instytucji finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP). 

Więcej informacji o spotkaniu znajdziecie Państwo na stronie http://www.cpe.gov.pl/342,aktualnosci