PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Bruksela, 9 stycznia 2013 r. - spotkanie przedstawicieli PE i KE z organizacjami rynku finansowego

9 stycznia br. dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego uczestniczył w Brukseli w spotkaniu organizacji rynku finansowego i regulatorów (Parlament Europejski i Komisja Europejska) ws. oceny stanu i rozwoju dostępu do  finansowania dla MŚP w Europie. Na spotkaniu zaprezentowano w tej sprawie tzw. Raport De Backera. Organizacje przedsiębiorców podnosiły konieczność rewitalizacji dialogu pomiędzy instytucjami finansowymi, szczególnie bankami, a przedsiębiorcami oraz na zbudowanie nowego podejścia do oceny i wyceny ryzyka. Instytucje finansowe podniosły konflikt regulacji i oczekiwań z jednej strony zwiększenia akcji finansowej z drugiej zaostrzenia reguł ostrożnościowych. Bankowcy przestrzegli przed ryzykiem przeregulowania rynku finansowego, które może skutkować ograniczeniem akcji kredytowej i wzrostem bezrobocia. 
 
Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, p. Richard Pelly w swoim wystąpieniu wskazał na konieczność zastosowania nowych instrumentów podziału ryzyka i nawiązał do doświadczeń z programu CIP oraz do nowych programów unijnych (COSME, Horizon) , planowanych wspólnie z EFI. Podkreślił też, że nie można stawiać znaku równości wobec wszystkich rynków w UE. Podał przykład państw gdzie aktualna sytuacja w zakresie dostępu do finansowania jest bardzo trudna oraz przykład Polski- o rosnącym dostępie do finansowania, dobrze rozwijających się relacjach obu środowisk oraz instytucjach operujących w ramach programów publicznych dla MŚP, w tym CIP i JEREMIE. 
 
Dyrektor KPK CIP, p.Arkadiusz Lewicki, odbył tego dnia odrębne spotkanie z p.prezesem Pellym m.in. ws. wspólnych działań KPK CIP i EFI w 2013r. w zakresie promocji instrumentów finansowych CIP dla MŚP w Polsce. Jednocześnie dyrektor Lewicki złożył p.prezesowi Pelly podziękowania w im. organizatorów "Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej 2013" za udział EFI i wsparcie wydarzenia.