PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla ‘zielonej wyspy’”. 23.01.2013r.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP jako Partner wspierający zaprasza do udziału w konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla ‘zielonej wyspy’”. Spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 o godz. 11.00 w Sali 30. Organizatorami konferencji są Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Banków Polskich. Organizację wspiera również Kancelaria Bird&Bird.

Adresatami spotkania będą przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP – właściciele i menedżerowie firm, a także kadra zarządzająca i eksperci sektora bankowego. Na spotkanie zaprosimy również przedstawicieli mediów, aby zapewnić konferencji przekaz o ogólnopolskim zasięgu. 

W trakcie debaty przedstawiona zostanie m.in. ogólna kondycja polskiej gospodarki, perspektywy dla przedsiębiorców na rok 2013 oraz kolejne lata. W dyskusji panelowej nt. warunków prowadzenia biznesu w Polsce udział weźmie dyrektor KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP.

Podczas konferencji przedsiębiorcy będą mogli zasięgnąć porad ekspertów i pośredników Programu CIP oraz skorzystać z materiałów informacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18 stycznia b.r. na adres ksierakowska@kig.pl. 

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Zespołem KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP (email: programy@zbp.pl, tel. 22 696 64 95)