PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce,2012 - 19 grudnia 2012 r. - relacja

19 grudnia 2012 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie wszystkich środowisk interesariuszy instrumentów zwrotnych. Komisja Europejska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, marszałkowie województw, bankowcy, rynek kapitałowy, i kluczowe organizacje przedsiębiorców z kraju i zagranicy spotkali się żeby ocenić dotychczasowe postępy we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej UE i rekomendować rozwiązania pod nowe programy. 
 
- Fundusze przeznaczone na instrumenty zwrotne będą w nowej perspektywie z pewnością wyższe. Mogą sięgnąć nawet 10 proc. przekazanej Polsce alokacji. Obok dotychczas stosowanych, planowane są nowe produkty finansowe np. produkty umarzalne czy mieszane, łączące instrumenty finansowe z dotacją. Naszym celem jest by instrumenty te docierały do przedsiębiorców, którzy rzeczywiście ich potrzebują. Chcemy by w kolejnych latach były one jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb rynku – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.
 
Organizatorami konferencji są Krajowy Punkt Kontaktowy „Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji” (CIP) dla polskiego rynku finansowego przy Związku Banków Polskich oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronatem Honorowym wydarzenie objęły m.in.: Komisja Europejska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki oraz Związek Województw RP, a także liczne organizacje europejskiego rynku finansowego i przedsiębiorców- w tym europejska reprezentacja izb przemysłowo-handlowych „Eurochambers” oraz Europejska Federacja Bankowa. 
 
Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce (DIIF) są unikalnym w skali Europy spotkaniem wszystkich przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach, łącznie ponad, 20 programów (ramowych, krajowych i regionalnych) w latach 2007-2017 oraz szukanie optymalnych rozwiązań dla nowego okresu programowania. 
 
- Wszystko wskazuje na to, że Europejski Fundusz Inwestycyjny  będzie  szerzej zaangażowany we wdrażanie  nowych programów unijnych po 2013 roku. Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem  i jesteśmy w stanie wesprzeć w korzystaniu z programów ramowych, także polski rynek finansowy i beneficjentów. Doświadczenia ze współpracy w ramach Programu CIP potwierdzają takie możliwości – powiedział Graham COPE szef Departamentu Rozwoju Finansowania Biznesu w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym. 
 
- Krajowy Punkt Kontaktowy programu CIP przy ZBP zainicjował w 2009 r. wspólne forum informacji i dialogu jakim są coroczne „Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej UE w Polsce”. Wynikło to z potrzeby jaką zdiagnozowaliśmy na naszym rynku. Cieszy fakt, że wydarzenie z roku na rok rozrasta się i uczestniczy w nim coraz więcej osób - zarówno ze strony instytucjonalnej jak i beneficjentów - powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.
 
Głównym celem „Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce” jest swego rodzaju zmapowanie wszystkich instrumentów zwrotnych i promocja nowej (w relacji do dotacji) formy wsparcia jaką są instrumenty zwrotne. 
 
Przedstawiciele środowiska bankowego podczas spotkania mocno akcentowali konieczność korelacji nowych regulacji z sytuacją rynkową i oczekiwaniami beneficjentów w zakresie instrumentów zwrotnych. 
 
Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Banku BGK, ZBP i Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przedstawili dziennikarzom problematykę instrumentów finansowych na briefingu prasowym. 

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012

DIIF, 19.12.2012