PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


EU Finance Day for SMEs 27.06.08r. w Warszawie

W dniu 27 czerwca 2008 r. w Warszawie odbył się organizowany przez Komisję Europejską Dzień informacyjny nt. źródeł finansowania UE dla MŚP (?EU Finance Day for SMEs?). Wydarzenie to zgromadziło przede wszystkim instytucje otoczenia biznesu, w tym liczne instytucje finansowe, ale nie zabrakło również przedsiębiorców, do których Komisja Europejska adresuje szereg instrumentów wspólnotowych.
Spotkanie otworzyli przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) p. Per- Ove- Engelbrecht, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki -p. Rafał Baniak oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? p. Danuta Jabłońska.
Uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień i szczegółowych prezentacji dotyczących instrumentów finansowych Programu CIP a także zadać pytania i podzielić się swoimi opiniami w tym zakresie.
Wśród prelegentów wystąpili m.in. p. Georgios Floros ? dyrektor Zespołu Gwarancji dla MSP w DG ds. Gospodarczych i Finansowych KE, p. Michał Polański - dyrektor Zespołu Przedsiębiorczości PARP, Georges Noel ?przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy VC/EC (EVCA), a także Jose Fernando Figueiredo ? prezes Europejskiego Stowarzyszenia Gwarancji Wzajemnych (ACEM).
O 7 Programie Ramowym mówiła zaś przedstawicielka DG ds. Badań Naukowych ? p. Barbara Mester.
Swoimi doświadczeniami i opiniami na temat wyzwań dotyczących finansowania sektora MŚP w przyszłości dzielili się przedstawiciele organizacji i instytucji rynku finansowego- banków, funduszy poręczeń, sieci aniołów biznesu, funduszy VC oraz funduszy pożyczkowych.
Dyrektor KPK ? CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP p. Arkadiusz Lewicki poinformował o zakresie usług i działalności Krajowego Punktu Informacyjnego Programu CIP- Komponent ?Instrumenty Finansowe dla MŚP? oraz przedstawił pierwsze doświadczenia we współpracy z polskimi instytucjami finansowymi w zakresie CIP. Dla uczestników spotkania czynne było także stanowisko informacyjno- promocyjne KPK CIP ?Instrumenty Finansowe dla MŚP.
Materiały i prezentacje z konferencji są dostępne na :
http://www.sme-finance-day.eu/index.php?id=22