PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


26 listopada 2012 r. - konferencja PARP nt. Perspektyw Rozwoju Rynku VC w Polsce

26 listopada 2012 r. - konferencja PARP nt. Perspektyw Rozwoju Rynku VC w Polsce - Inwestycje na wczesnych etapach rozwoju - polskie i zagraniczne doświadczenia finansowania innowacyjności i przedsiębiorczości, organizowanej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 
Miejsce: Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego, Warszawa

Godziny: 

9.30 – 10.00   - rejestracja

10.00 – 16.45 - konferencja

16.45 – 19.00 – networking

Konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie wspierania inwestycji na wczesnych etapach rozwoju, również z przedstawicielami zagranicznych funduszy venture capital i sieci aniołów biznesu. W jej czasie zostaną przedstawione także rekomendacje wypracowane w trakcie zorganizowanych w tym roku przez PARP, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym dla programu CIP przy Związku Banków Polskich, dwóch warsztatów ze środowiskiem VC, sieci aniołów biznesu, funduszy seed capital (inkubatorów przedsiębiorczości) w zakresie zmian prawa podatkowego i handlowego, a także wprowadzenia dobrych praktyk, które przyczyniłyby się do efektywniejszego działania rynku VC w Polsce. 
 

Konferencji będą towarzyszyły stoiska informacyjne inkubatorów przedsiębiorczości, na których zostaną zaprezentowane wybrane spółki powstałe w wyniku działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wdrażanego przez PARP. Będzie to zatem doskonała okazja do zapoznania się z innowacyjnymi biznesami, które są gotowe do drugiej rundy finansowania, a także spotkania z inwestorami, funduszami poszukującymi innowacyjnych firm. 
 
W konferencji udział wezmą przedstawiciele KPK Programu CIP dla polskiego rynku finansowego.
Program konferencji jest dostępny na:
http://www.parp.gov.pl/index/more/29502