PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja PSAB w Gliwicach - 14 listopada 2012 r.

Gliwice - 14 listopada 2012 r. - konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja pt. PSAB-I -  Kapitał na innowacje. 

W dniu 14 listopada w Parku Naukowo Technologicznym Technopark Gliwice (ul. Konarskiego 18C), odbyła się konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja pt. PSAB-I Gliwice! Kapitał na innowacje.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 - Instrumenty finansowe dla MŚP, objął to wydarzenie Patronatem Merytorycznym.

Konferencja skierowana była do właścicieli i menadżerów innowacyjnych firm sektora MSP, którzy szukają finansowania na dynamiczny rozwój na rynku polskim. 
 
Uczestnikami konferencji byli m.in. inwestorzy działający jako Aniołowie Biznesu, którzy oferują wsparcie  finansowe i merytoryczne młodym przedsiębiorstwom. Spotkanie było szansa, żeby osobiście poznać ludzi, którzy chcą wspierać przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu. Może to zaowocować nie tylko zdobyciem wiedzy z zakresu pozyskiwania kapitału, ale również licznymi kontaktami biznesowymi.

W czasie tej konferencji przedstawiciel KPK CIP dla polskiego rynku finansowego przedstawił możliwości wsparcia polskiego biznesu, jakie oferują polscy Pośrednicy Finansowi w Programie CIP, a także została omówiona szansa dla funduszy vc/pe jaką są inwestycje kapitałowe EFI w ramach "Instrumentów Finansowych dla MŚP" w Programie CIP. Uczestnikom konferencji zostały udostępnione materiały promocyjne Programu ramowego CIP - Instrumenty finansowe dla MŚP.