PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


07-08.05.2008 - I Forum Funduszy Europejskich, Warszawa, Hala Torwar

7 i 8 maja 2008 Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP uczestniczył w I Forum Funduszy Europejskich, Fundusze Europejskie - efekty, możliwości i perspektywy. "Pieniądz robi pieniądz? czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich" organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Związek Banków Polskich.
W Forum brały udział instytucje publiczne, finansowe, reprezentacje beneficjentów, środowisk konsultingowych i mass mediów. Dotyczyło ono między innymi roli i przygotowania rynku finansowego oraz informacji gospodarczej w procesie
absorpcji środków unijnych, finansowania zewnętrznego innowacyjnych
przedsiębiorców, samorządów, kościołów oraz organizacji pozarządowych,
a wreszcie inwestycji na terenach wiejskich.
Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP reprezentowało 2 prelegentów przedstawiając w bloku ?Pieniądz robi pieniądz? instrumenty finansowe dostępne dla instytucji finansowych w ramach Programu CIP oraz omawiając zagadnienie finansowania eko-innowacyjnych MŚP, w ramach komponentu Programu CIP - ?Instrumenty finansowe dla MŚP?.