PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Co z tymi poręczeniami? Wrocław, 6 listopada 2012 r.

Wrocław, 6 listopada 2012 r. konferencja pt. „Co z tymi poręczeniami? – Giełda produktów finansowych i poręczeniowych dla Klientów banków spółdzielczych.”
 
Celem będzie dyskusja nad funkcjonującym obecnie systemem pożyczek i poręczeń dla MŚP z perspektywy bankowości spółdzielczej, współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Lokalnymi Funduszami Poręczeniowymi oraz możliwości jakie stwarza inicjatywa JEREMIE. 

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane opinie różnych środowisk. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Banku Gospodarstwa Krajowego, Województwa Dolnośląskiego oraz Banku BPS. Do dyskusji, która nastąpi po wystąpieniach w/w osób zaproszeni zostaną reprezentanci banków spółdzielczych, samorządów, Lokalnych Funduszy Poręczeniowych oraz przedsiębiorców.
 
Do udziału w dyskusji panelowej został zaproszony i weźmie udział p. Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego.