PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Relacja z II seminarium nt. perspektyw rozwoju funduszy vc w Polsce, Warszawa, 3 października 2012 r.

W dniu 3 października 2012 r., z inicjatywy i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyło się w Warszawie drugie, z serii seminariów, poświęcone perspektywom rozwoju funduszy venture capital w Polsce.
 
Otwierając spotkanie, p. Olgierd Dziekoński, Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, powiedział m.in.: - Potrzebne jest rozpoznanie techniczne, organizacyjne, środowiskowe (w rozumieniu środowiska ludzkiego) warunków które pozwoliłyby na lepsze funkcjonowanie formuły venture capital w Polsce, w kontekście Unii Europejskiej. Forma venture capital jest szczególną sytuacją, w której alokacja kapitału, połączona z istotnym ryzykiem wpływa w sposób istotny na realną innowacyjną gospodarkę. Pokazuje również, że ryzyko indywidualne, ryzyko projektu poniesione przez zainwestowanie konkretnych pieniędzy w konkretne przedsięwzięcie ma materialny, realny wyraz budowania innowacyjnej rzeczywistości.
 
Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, główny gospodarz, witając gości, wskazała: - Temat seminariów świetnie wpisuje się w cele i zadania PARP. Z jednej bowiem strony PARP finansuje innowacyjne start-up’y, z drugiej – Agencja prowadzi działalność analityczno-badawczą. I to w ramach tego drugiego zadania przygotowaliśmy analizę stanu prawnego dla wspierania venture capital, którą Państwu przekazujemy – powiedziała Prezes PARP.
 
- Polskie fundusze venture capital mogą nadal starać się o ponad 200 mln euro z unijnego programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym. To szczególnie ważne wobec wyczerpania krajowych źródeł finansowania. W programie tym uczestniczy już 19 państw, a większość MŚP wspartych przez pośredników CIP uzyskuje wstęp na rynki światowe. CIP może być również szansą dla naszego rynku venture capital w zakresie nabycia nowych kontaktów i kompetencji przed bardziej wymagającymi programami po 2013 roku – powiedział podczas inauguracji  Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego.
 
Spotkanie podzielone zostało na trzy panele tematyczne. Pierwszy dotyczył prawnych uregulowań rynku venture capital w Polsce i zagranicą. Wzięli w nim udział przedstawiciele tego rynku z UE i z USA, eksperci w zakresie prawa, podatków oraz przedstawiciele ośrodków naukowych. 
Kolejny panel miał na celu odpowiedź na pytania o stan rynku venture capital oraz jego perspektywy na najbliższe lata. Paneliści zwrócili uwagę na problemy trwałości i bariery przyjętych rozwiązań na budowę rynku venture capital, jak zmieniły rynek i jak wygląda on teraz oraz jakie są dalsze perspektywy jego rozwoju. 
 
- Zmieniło się rozumienie relacji nauka- biznes, co daje ogromną nadzieję, że w przyszłości uda się skutecznie finansować innowacje. W Europie rozwija się tendencja, aby rozwiązania stosowane w innych segmentach rynku finansowego przystosować do rynku venture capital.  Jednakże venture capital jest specyficznym i trudnym instrumentem finansowym, wymagającym stosowania szczególnych rozwiązań – powiedziała pani Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. 

Ciągle aktualne pozostaje pytanie:  czy i jeśli tak, to w jakiej skali fundusze publiczne, a w jakiej kapitał prywatny, mają uczestniczyć w procesie rozwoju innowacyjności, by nie zakłócić zdolności do podejmowania ryzyka. Nadmienić należy, że dla funduszy venture capital w Polsce dostępne są także środki unijne.
 
Ostatni panel dotyczył współpracy inkubatorów przedsiębiorczości, sieci aniołów biznesu, 
z funduszami venture capital. Paneliści dyskutowali na temat sposobów wsparcia, w tym finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i o ich szansach na rynku polskim oraz globalnym.
 
W czasie seminarium został przedstawiony pomysł PARP utworzenia funduszu koinwestycyjnego, który łączyć będzie wsparcie publiczne z kapitałem prywatnym, przeznaczone  dla innowacyjnych firm technologicznych wysokiego ryzyka. Uczestnicy zidentyfikowali szereg barier prawno-regulacyjnych dla funkcjonowania i rozwoju rynku venture capital. Ich podstawowym zarzutem dla systemu prawno-podatkowego w Polsce jest jego awersja do ryzyka i nieelastyczność. Te dwie cechy, zdaniem biorących udział w warsztatach, generują koszty transakcyjne zwłaszcza po stronie przedsiębiorców i funduszy venture capital. Konsekwencje tych kosztów ponoszą wszyscy uczestnicy rynku – również państwo. W trakcie seminarium przedstawione zostały również przykłady stosowania rozwiązań typu venture capital we Włoszech i w USA. 
 
Uczestnicy spotkania mogli także uzyskać na stanowisku informacyjnym KPK CIP szczegółowe informacje od ekspertów nt. oferty programu CIP dla rynku VC oraz otrzymać publikacje programowe. 
 
Tegoroczny cykl spotkań zakończy konferencja, która odbędzie się w dniu 26 listopada br. w Warszawie w centrum kongresowym na Stadionie Narodowym. 

3.10.2012, II seminarium nt. rozwoju funduszy vc w Polsce

3.10.2012, II seminarium nt. rozwoju funduszy vc w Polsce

3.10.2012, II seminarium nt. rozwoju funduszy vc w Polsce

3.10.2012, II seminarium nt. rozwoju funduszy vc w Polsce