PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


II seminarium nt. "Perspektywy rynku funduszy venture capital w Polsce" - 3 października 2012 r., Warszawa, Mamaison Hotel le Regina

W dniu 3 października 2012 r. w Warszawie – Mamaison Hotel Le Regina, odbędzie się II seminarium nt. „Perspektywy rynku funduszy venture capital w Polsce”.
 
Seminarium jest organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W debacie udział wezmą przedstawiciele funduszy venture capital, sieci aniołów biznesu,  instytucji otoczenia biznesu świadczących wsparcie dla instytucji rynku kapitałowego, administracji oraz przedstawiciele spółek współpracujących z funduszami vc.
 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął to wydarzenie honorowym patronatem.