PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konsultacje publiczne na temat Programu IEE - do 12 września 2012 r.

Do 12 września 2012 r. trwają konsultacje publiczne, mające na celu optymalizację założeń programowych.
Serdecznie zapraszamy do wyrażenia własnych opinii na temat Programu Inteligentna Energia - Europa.
Liczny udział w konsultacjach będzie wyrazem aktywności i zaangażowania polskich partnerów. Jednocześnie mogłoby to wzmocnić naszą pozycję jako przyszłych beneficjentów.
W celu wzięcia udziału w konsultacjach, należy zapoznać się z informacjami oraz wypełnić online ankietę dostępną na stronie Komisji Europejskiej.

Poniżej przesyłamy linki do powyższych dokumentów:
1. online questionnaire:
 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IEEIII
2. Consultation document:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/doc/2012_iee3_in_horizon_2020/public_consultation_paper_on_iee_iii.pdf