PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Rejestracja na szkolenia w ramach projektu Transport Learning rozpoczęta!

Projekt Transport Learning opracowuje i wdraża wysokiej jakości szkolenia w zakresie transportu zrównoważonego, koncentrując się na pracownikach urzędów miejskich i agencji energetycznych. Projekt jest nakierowany na europejskie regiony konwergencji i będzie korzystał z wiedzy eksperckiej europejskich specjalistów zajmujących się zrównoważoną mobilnością.

 

Więcej informacji....