PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja "Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce", 7-8 grudnia 2011 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich dla polskiego rynku finansowego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję "Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce", która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2011 r. w Warszawie, w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6.

Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce są unikalnym corocznym spotkaniem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów oraz dziennikarzy specjalizujących się w tematyce. Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje ws. wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach łącznie 21 programów (ramowych, krajowych i regionalnych).

Aktualny program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.diif.pl.

Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres zokirrf@zbp.pl do dnia 2 grudnia 2011r.

Uprzejmie informujemy, że udział w seminarium jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są według kolejności nadsyłania. W razie dużej liczby chętnych organizatorzy rezerwują sobie prawo do uwzględnienia nie więcej niż jednego przedstawiciela danego podmiotu. Wszystkie przyjęte zgłoszenia potwierdzane będą przez organizatorów drogą elektroniczną.

Z poważaniem,
Organizatorzy