PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Spotkanie dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) dla polskiego rynku finansowego z delegacją Europejskiego Banku Inwestycyjnego

18 listopada br. w Warszawie odbyło się spotkanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z delegacją Związku  Banków Polskich, w tym z KPK CIP. W spotkaniu wzięli udział: Anton Rop, wiceprezes, odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej, Tilman Seibert, dyrektor Departamentu do Inwestycji w Europie Środkowej, Anita Fuersetenberg, dyrektor Departamentu ds. Inwestycji w Rejonie Bałtyckim, Kim Kreilgaard, szef Polskiej Dywizji w EBI. Ze strony ZBP uczestniczyli: Krzysztof Pietraszkeiwicz, prezes ZBP, Paweł Pniewski, dyrektor Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej zaś Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego CIP dla polskiego rynku finansowego reprezentował jego dyrektor-  Arkadiusz Lewicki.

Przedmiotem spotkania była aktualna sytuacja sektora finansowego w Polsce, w tym wpływ ostatnich informacji o ocenach agencji ratingowych dla Polski, a także  zaangażowanie EBI w nadchodzących latach w projekty dla sektora małych i średnich firm. Na spotkaniu  podkreślono również zainteresowanie ZBP bliższą współpracą w ramach nowych produktów finansowych Grupy, jeszcze w tej oraz w nowej perspektywie finansowej UE. Do takich produktów należą obligacje w ramach Project Bond Initiative oraz instrumenty proinnowacyjne Risk Sharing Finance Facility uruchamiane jeszcze w tym kwartale br.
   
Łączna wartość kredytów udzielonych w 2010r. przez EBI w Polsce wyniosła 5,5 mld EUR. Wynik ten daje Polsce czwarte miejsce wśród największych beneficjentów środków EBI.  Wiceprezes EBI poinformował, że celem Banku w naszym kraju jest co najmniej utrzymanie współpracy z 2011r. Szczególnym zainteresowaniem EBI będą cieszyły się nadal infrastruktura, energetyka, w tym głównie oparta na OZE i sektor MŚP. W 2010r. EBI udzielił za pośrednictwem polskich banków 800 mln EUR kredytów polskim MŚP. Jednocześnie wydatkowano tu ponad 1 mld EUR na projekty B+R.

W Polsce działa już także, poprzez łącznie dziewięć podmiotów- (pośredników finansowych CIP oraz udział w innych spółkach rynku finansowego), spółka-córka EBI - Europejski Fundusz Inwestycyjny. Od października w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Polska jest europejskim liderem w zakresie liczby pośredników finansowych współpracujących z EFI.

Podczas spotkania dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego programu CIP, przedstawił wyniki dotychczasowej współpracy polskiego rynku finansowego z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym z Grupy EBI, przekazując na ręce p. Ropa podziękowania oraz zapraszając na grudniowe „Dni Inżynierii Finansowej Unii Europejskiej w Polsce 2011”, jakie z inicjatywy KPK odbywają się od kilku lat corocznie we współpracy z Komisją Europejską, Ministrami Gospodarki i Rozwoju Regionalnego, BGK, PARP oraz organizacjami rynku finansowego i beneficjentów.