PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 6-7 października 2011 r

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 6-7 października 2011 r.

W dniach 6-7.11.2011 r. w Katowicach odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2011.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej. W kongresie wzięło udział blisko 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Prezydent RP Bronisław Komorowski objął Kongres Honorowym Patronatem, zainauguroał go swoim wystąpieniem. Radzie Programowej Kongresu przewodniczył prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na Kongresie było zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. W 12 panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad 100 prelegentów z Polski i zagranicy. Innowacje, klastry, nowe technologie czy współpraca nauki z biznesem i samorządem terytorialnym to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Kongresowi towarzyszyły Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje mogły zaprezentować swoje materiały informacyjne. Na Expo przybyło blisko 200 wystawców. Jednym z wystawców był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP (Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji). W Kongresie wziął również udział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przy ZBP.