PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


JUŻ OD PAŹDZIERNIKA PRAWIE 1,3 MLD ZŁ W NOWYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH DLA POLSKICH FIRM!POLSKA LIDEREM UNIJNEGO PROGRAMU CIP!

Polska liderem wśród państw których instytucje finansowe zakontraktowały największą liczbę instrumentów finansowych dla małych i średnich firm, poręczonych w ramach unijnego programu ramowego CIP. Siedemnaście instrumentów finansowych dla firm, sześciu polskich pośredników kredytowych, leasingowych i poręczeniowych oraz cztery miliardy złotych preferencyjnego finansowania – tak wyglądają na dziś polskie wyniki w programie. 

10 października w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Dariusz Bogdana, Wiceministra Gospodarki, Frederica Amoudru, Prezesa BNP Paribas Banku Polska, prof. Andrzeja Kidyby, Prezesa Polskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz dr Mieczysława Groszka, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, podczas której ogłoszono rynkowe uruchomienie nowych instrumentów finansowych dla mikro, małych i średnich firm.

Wcześniej, we wrześniu br. dwie nowe polskie instytucje finansowe podpisały umowy poręczeń z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI)- unijną instytucją wdrażającą program CIP w Europie. Nowymi krajowymi Pośrednikami Finansowymi Programu będą BNP Paribas Bank Polska SA oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. W efekcie zaangażowania kredytowego i poręczeniowego tych instytucji do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce prawie 1,3 mld zł preferencyjnych środków finansowych. Tym samym Polska objęła prowadzenie wśród państw o największej liczbie pośredników i produktów finansowych
w ramach programu. Pozwala to skorzystać polskim podatnikom- przedsiębiorcom
z dodatkowej puli preferencyjnych środków zagranicznych.

- Dzięki wspólnym działaniom Komisji Europejskiej, polskiego rządu i naszego rynku finansowego powiększa się oferta finansowa dla polskich przedsiębiorców o kolejne, dostosowane do ich potrzeb, źródła finansowania prowadzonej działalności. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji, kiedy wyczerpały się już środki w większości programów pomocowych dla firm. Duża w tym zasługa Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich, który bardzo aktywnie działa na rzecz optymalnego wykorzystania zewnętrznych wehikułów finansowych przez polski biznes- powiedział Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom firmowym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. BNP Paribas jest na polskim rynku jednym
z pierwszych banków dystrybuujących w ramach CIP środki pomocowe UE dla sektora MŚP. Poręczeniem EFI będą objęte kredyty inwestycyjne, hipoteczne oraz kredyty na finansowanie kontraktów, oferowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Kredyty będą udostępniane na korzystniejszych niż standardowe warunkach, m.in. ze względu na warunki cenowe oraz złagodzone wymagania dotyczące wkładu własnego. Klienci BNP Paribas Banku Polska, wraz z poręczeniem EFI będą mogli jednocześnie korzystać z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oferowanych przez bank w ramach umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Łącznie w ramach CIP bank uruchomi 1,2 mld zł akcji kredytowej.

- Współpraca z segmentem MŚP i zwiększenie udziału w rynku MŚP to ważny filar strategii budowy banku uniwersalnego, którą dzisiaj realizujemy. Segment MŚP jest istotny dla naszego banku również dlatego, że jest on bardzo ważny dla całej polskiej gospodarki generując ok. 50 proc. PKB. Poprzez szeroką ofertę dofinansowań ze środków unijnych proponujemy firmom rozwiązania finansujące nie tylko ich działalność krótkoterminową, ale również poważne projekty inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki naszej doskonałej współpracy z instytucjami unijnymi. W tym zakresie korzystamy również z doświadczenia i wsparcia grupy BNP Paribas – powiedział Frederic Amoudru, prezes Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA


Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. (PFG), uzyskał unijne  reporęczenie w wysokości 42 mln złotych. Będzie to kolejny instrument unijny w ofercie Funduszu. Fundusz działający od 1995 r. jest spółką Lubelskiej Fundacji Rozwoju i aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości na terenie kilku regionów Polski. Celem działalności PFG jest umożliwienie dostępu do zewnętrznego finansowania przedsiębiorcom, którzy nie posiadają wystarczającego prawnego zabezpieczenia spłaty. Podpisana umowa umożliwi mikro, małym i średnim przedsiębiorcom skorzystanie, do października 2014r.,  z preferencyjnej akcji kredytowej w wysokości ok. 80 mln zł. Szczególną preferencją w ramach nowego instrumentu objęci zostali przedsiębiorcy krótko działający na rynku i realizujący przedsięwzięcia proinnowacyjne.

- Dzięki podpisanej umowie – podkreśla Prof. Andrzej Kidyba, Prezes Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. - włączymy do naszego systemu wsparcia przedsiębiorczości nowy produkt – „Poręczenie dla innowacji”, dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność w obszarze podwyższonego ryzyka. Poręczenie dla innowacji w porównaniu do już funkcjonującego w PFG, będzie tańsze, będzie miało wydłużony okres ważności oraz wyższy pułap poręczenia.

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,13 mld EUR stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju. W Polsce za program odpowiada Ministerstwo Gospodarki (we współpracy z PARP), zaś jego promocją i doradztwem dla rynku finansowego w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich, obsługujący od 2008r. sześć rodzajów środowisk finansowych.

- Najważniejszą częścią CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla MŚP”, mający za zadanie ułatwianie dostępu do finansowania zewnętrznego, na każdym etapie ich rozwoju - od fazy zalążkowej do okresu ekspansji rynkowej włącznie. Dzięki CIP, do przedsiębiorców w Polsce trafi kilka miliardów złotych preferencyjnej akcji finansowej. Jest to możliwe m.in. dzięki zaangażowaniu ZBP do systemu wsparcia i promocji tego programu. Wszystkich dotychczasowych polskich pośredników programu przygotowywał KPK przy ZBP, a EFI podkreśla, że aplikacje z naszego państwa należą do najlepszych. W Polsce odnotowujemy także wysoką efektywność zaangażowanych środków publicznych. Tu każde publiczne euro generuje kilkadziesiąt euro dla przedsiębiorcy- najwyższą spośród wszystkich programów publicznych tego typu w naszym kraju- mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Przypomnijmy, że w CIP nie ma alokacji krajowych – kandydaci na pośredników, ze wszystkich państw uczestniczących w programie, konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Akceptację Komisji Europejskiej oraz EFI mogą otrzymać wyłącznie najlepsze projekty. Instytucje które zaproponują najciekawsze rozwiązania uzyskają wsparcie UE i będą mogły wykorzystać środki CIP do rozwoju aktywności rynkowej (MŚP). Aktualnie w programie uczestniczy dwudziestu dziewięciu pośredników finansowych z piętnastu państw, w tym sześciu z Polski.

Według danych Komisji Europejskiej, do połowy 2011r. z instrumentów poręczeniowych CIP skorzystało już 160 tys. MŚP zatrudniających prawie pół miliona osób. Udzielono kredytów, pożyczek i leasingu na łączną kwotę przekraczającą 7 mld EUR. Średnia kwota kredytu jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 60 tys. EUR (w przypadku mikro- 11 tys.). Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania,
w tym - nowopowstającym podmiotom, braku opłat za poręczenie, wydłużaniu terminów finansowania, obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, dokumentacji.

Więcej o Programie oraz instrumentach finansowych na: www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp

Kontakt ws. Programu CIP w Polsce:
Joanna Dąbrowska, Ekspert KPK CIP
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego
Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Kontakt: joanna.dabrowska@zbp.pl; tel.:22/ 696 64 95.