PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Finansowanie małych firm w regionach - 21 września br.

21 września we Wrocławiu odbyła się konferencja „Instrumenty inżynierii finansowej a rozwój MŚP” zorganizowana przez Business Centre Club, Zachodnią Izbę Gospodarczą oraz Dolnośląski Fundusz Gospodarczy. Oprócz prezentacji i oceny aktualnie dostępnych polskim przedsiębiorcom unijnych instrumentów zwrotnych debatowano nt. optymalnych rozwiązań dla biznesu na czas turbulencji w gospodarce oraz o modelach możliwych instrumentów po 2014r.

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z instrumentów zwrotnych (w tym - JEREMIE) współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).  Do dyspozycji rynku pozostają poręczenia, pożyczki, a wkrótce także kredyty bankowe oferowane we współpracy z samorządem regionalnym zarządzającym RPO. 

Głównym punktem programu była debata nt. koniecznych dostosowań aktualnych i przyszłych instrumentów do zmieniających się uwarunkowań makroekonomicznych. Wzięli w niej udział: Barbara Bartkowiak, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Marek Dietl, przedstawiciel BCC oraz Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP, przy Związku Banków Polskich. Wśród konkluzji dyskusji podkreślono konieczność tworzenia szerokiej gamy instrumentów dla przedsiębiorców- zarówno kapitałowych jak i dłużnych, adresowanych adekwatnie do projektów innowacyjnych i odrębnie - do projektów wsparcia przedsiębiorczości. Wskazano także na potrzebę rozwoju kompetencji wśród samych beneficjentów ws. korzystania z instrumentów zwrotnych. Obecnie jednym z problemów rozwoju tego rynku może być bariera popytu – wynikająca m.in. z braku wiedzy i strategii rozwoju większości małych i średnich przedsiębiorców.