PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce” 20.09.2011

W  dniu 20 września 2011 r. W Warszawie, w ramach projektu Innoboost, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konferencję „Otwarte dni innowacji dla MŚP w centralnej i wschodniej Polsce”. Spotkanie to adresowane było do przedsiębiorców z całej Polski zainteresowanych problematyką innowacyjności. W trakcie tego spotkania, z udziałem ok. 300 przedsiębiorców,  uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania innowacjami w firmie, finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych  i prywatnych oraz doświadczeń w zakresie transferu technologii.

Prelegenci przedstawili przykłady firm, które skorzystały z dostępnych źródeł wsparcia finansowego. Przedstawiciel KPK Programu CIP dla polskiego rynku finansowego przedstawił polskich Pośredników Finansowych w Programie CIP, oferujących szeroką gamę produktów finansowych(kredyty/ mikrokredyty/poręczenia/ leasing) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,  z poręczeniem unijnym. Wspomniane finansowanie udzielane jest przedsiębiorcom na warunkach dogodniejszych niż miało miejsce przed udziałem instytucji finansowej w Programie CIP.

Konferencji towarzyszyły stoiska informacyjno-promocyjne PARP oraz wybranych instytucji świadczących usługi z zakresu wspierania innowacyjności MŚP., wśród których był Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP z materiałami promującymi Instrumenty Finansowe dla MŚP.