PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


IV Form Liderów Banków Spółdzielczych – 19-20 września 2011 r.

W dniach 19-20.09.2011 r. w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych organizowane przez Związek Banków Polskich. Podczas obrad zaproszeni goście dyskutowali będą na temat: „Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki”. Na różnych panelach tematycznych uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wyzwaniami stojącymi przed bankowością spółdzielczą, analizowali co udało się, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Omawiane były również kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych i ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, ekonomiczna kondycja sektora bankowości spółdzielczej, perspektywy rozwoju, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku. Drugi dzień sesji poświęcony był zarządzaniu ryzykiem w bankach spółdzielczych, a także zmianom uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej w społecznościach lokalnych oraz możliwości rozwoju nowych produktów bankowych.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe doroczne spotkanie decydentów banków spółdzielczych w naszym kraju. Forum było poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji wzieło udział ponad 350 liderów i przedstawicieli świata bankowości spółdzielczej, przedstawiciele Parlamentu RP, władz państwowych, samorządowcy oraz dziennikarze

W Forum wziął udział również Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP przy ZBP oraz było udostępnione stoisko, gdzie zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi Programu CIP.