PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konferencja Innovation for Digital Inclusion - Gdańsk

 

W dniach 5 -7 Października, w Gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędzie się pierwsza edycja europejskiej konferencji  "Innowacje dla Integracji Cyfrowej". Wydarzenie to jest organizowane w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przy wsparciu Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

 

 

Konferencja gdańska poświęcona będzie innowacyjnemu wykorzystaniu internetu i rozwiązań teleinformatycznych dla e-integracji Europejczyków, czyli aktywnemu przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia cyfrowego w krajach Unii Europejskiej. Głównym celem konferencji będzie dokonanie przeglądu oraz zaproponowanie priorytetyzacji europejskich projektów i inicjatyw na rzecz integracji cyfrowej (e-Integracji), a także przeprowadzenie debaty nad ich miejscem w szerszym kontekście tematyki Europejskiej Agendy Cyfrowej.

 

 

Wydarzenie to stwarza forum do dyskusji i propozycji nowych rozwiązań, w oparciu o istniejącą wiedzę praktyczną oraz dobre praktyki i najciekawsze przedsięwzięcia na rzecz integracji cyfrowej, jakie realizowane są w Europie.

 

Kluczowe tematy, jakie poruszone zostaną podczas konferencji to:

  • Nowoczesne technologie cyfrowe oraz ich znaczenie dla rozwoju integrujących e-usług publicznych
  • Integracja cyfrowa dorosłych Europejczyków - wykształcanie umiejętności cyfrowych, niezbędnych dla poniesienia jakości życia, szans zawodowych na rynku pracy oraz poziomu uczestnictwa życiu społecznym i kulturalnym.
  • Modele niezależnego życia i bezpieczeństwa osób starszych, w oparciu o innowacyjne rozwiązania w zakresie e-opieki oraz e-zdrowia.
  • Przegląd i priorytezacja kluczowych programów i inicjatyw na rzecz integracji cyfrowej, realizowanych w krajach europejskich na poziomach zarówno narodowych, regionalnych, jak i lokalnych
  • Polityka e-integracji w kontekście tematyki Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie informacje nt. konferencji, programu oraz rejestracji i rezerwacji hoteli w Gdańsku można uzyskać na stronie http://www.innodig.eu/pl/