PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Konsultacje kształtu wytycznych UE dotyczących sieci szerokopasmowych

W ramach Europejskiego Portalu Sieci Szerokopasmowych (http://broadbandeurope.wordpress.com/) stworzono możliwość konsultacji przyszłego kształtu europejskich wytycznych wdrażania sieci szerokopasmowych w całej UE. Konsultacje będą trwały do 31 Sierpnia br. Wśród kwestii poddanych dyskusji będą następujące tematy:

 

  1. Czy obecni operatorzy powinni zostać zmuszeni do współpracy z konkurencją wchodzącą na rynek usług dostępowych?
  2. Czy dostawcy "szarych włókien" powinni opłacać podatek za każdy metr zainstalowanego kabla? 
  3. Czy państwowi i samorządowi fundatorzy sieci finansujący ich powstanie ze środków publicznych powinni utrzymywać tytuł własności do tych sieci lub przynajmniej zachować "złotą akcję"? 
  4. Czy Zasada 7 lat powinna zostać zniesiona?
  5. Czy tzw. "Białe Plamy" powinny być definiowane jako obszary o dostępie poniżej 20 Mbps jednoczesnego uploadu i downloadu (zasada obowiązująca w Niemczech)
  6. Czy powinien powstać Narodowy Fundusz Sieci Szerokopasmowych na rzecz inicjatyw społeczności lokalnych? (jak ma to miejsce w USA)

 

 

Zachęcamy Państwa do czynnego udziału w dyskusji na powyższe tematy i do odwiedzenia strony http://broadbandeurope.wordpress.com/, lub bezpośrednio strony DG COMPETITION i wypełnienie formularza konsultacyjnego do końca Sierpnia 2011 r.