PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


Robocza wizyta delegacji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Luksemburga w Warszawie - 7 lipca 2011 r.

7 lipca w Warszawie przebywała z roboczą wizytą delegacja Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Luksemburga. Przedstawiciele EFI spotkali się z Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego (KPK CIP) oraz z Pośrednikami Finansowymi Programu w Polsce.

Przedmiotem rozmów EFI  i KPK CIP było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie planów aktywności w ramach programu do końca br. Przedstawiciele EFI podkreślili zadowolenie z rozwoju kooperacji na polskim rynku finansowym oraz wyrazili nadzieję na jej intensyfikację w najbliższych miesiącach. Podziękowali też Krajowemu Punktowi Kontaktowemu CIP za aktywną i profesjonalną współpracę, która, jak zauważyli goście, przekłada się w zauważalny sposób na liczbę i jakość składanych wniosków z Polski.

Po zawarciu czerwcowej umowy z kolejnym Pośrednikiem Finansowym Programu CIP  (Funduszem Poręczeń Kredytowych "Polfund"SA) Polska znalazła się na liście państw o największej liczbie instrumentów finansowych i kontraktów SMEG zawartych w ramach tego programu w Europie. Wszystkich polskich Pośredników Finansowych przygotowywał do procesu aplikacji KPK CIP. Obecnie kilka kolejnych zaawansowanych polskich projektów czeka na akceptację Komisji Europejskiej. Poza tym kilku kandydatów na Pośredników  Programu pracuje nad przygotowaniem wniosku. Według szacunków KPK CIP jest szansa na wygenerowanie dzięki CIP nawet miliarda preferencyjnej akcji kredytowej dla polskich MŚP. Efektywność CIP w Polsce jest bardzo wysoka. Średnio 1 publiczne EUR generuje tutaj 38 preferencyjnych-komercyjnych EUR dla polskiego przedsiębiorcy (średnia UE to: 24).

Przypomnijmy, że w CIP nie ma alokacji krajowych - kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje które zaproponują najciekawsze projekty uzyskają akceptację KE oraz EFI  i będą mogły wykorzystać środki CIP do rozwoju aktywności rynkowej.

Według danych Komisji Europejskiej, do końca 2010r. z instrumentów poręczeniowych CIP skorzystało już prawie 110 tys. MŚP zatrudniających 415 tys. osób. Udzielono kredytów i pożyczek  na łączną kwotę ponad 6,9 mld EUR. Średnia kwota kredytu jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 57 tys. EUR (w przypadku mikro- 11 tys.). Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania, w tym - nowopowstającym podmiotom, braku opłat za poręczenie, wydłużaniu terminów finansowania, obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, wymaganej dokumentacji. Więcej na: www.cip.gov.pl

W razie pytań instytucji finansowych lub przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia unijnego w postaci instrumentów finansowych CIP -prosimy o kontakt pod adresem: kpkcip@zbp.pl