PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


14 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Dotacje czy pożyczki dla przedsiębiorców po 2013 roku"

Konferencja została zorganizowana przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza i Bank Pekao SA. Konferencja miała na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, co w przyszłej unijnej perspektywie finansowej będzie lepsze dla przedsiębiorców: dotacje czy pożyczki. Podczas konferencji zostały zaprezentowane stanowiska wszystkich stron uczestniczących w programowaniu i wdrażaniu środków Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział reprezentanci środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych oraz praktycy w zakresie finansowania inwestycji przedsiębiorstw.

Prelegentami podczas konferencji byli między innymi Jacek Całus Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Wojciech Jabłoński Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Jerzy Kwieciński  - Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Tomasz Kierzkowski - Dyrektor Operacyjny Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Bank Pekao S.A. ,Marek Szczepański – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego,  Danuta Jabłońska – Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Zarządzania w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Jednym z prelegentów był również Arkadiusz Lewicki – Dyrektor KPK CIP przy ZBP, który informował zebranych o stanie wdrażania Programu CIP w Polsce, a wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami informacyjnymi Programu na stoisku promocyjnym.