PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


OD LIPCA PONAD 675 MLN ZŁ W NOWYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH CIP DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!

OD LIPCA PONAD 675 MLN ZŁ W NOWYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH CIP
DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW!


Już w lipcu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz ogłoszono rynkowe aktywowanie pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych.

Krajowymi Pośrednikami Finansowymi Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)
w zakresie w/w instrumentów będą Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND SA oraz Europejski Fundusz Leasingowy SA.

- Pragnę pogratulować zarówno polskim instytucjom finansowym, którym udało się pozyskać w ogólnoeuropejskim konkursie środki unijne, jak i KPK CIP przy ZBP- dzięki aktywności którego, kolejne komercyjne podmioty otwierają się na finansowanie start up. Dzięki wspólnym działaniom powiększa się oferta finansowa dla polskich przedsiębiorców
o kolejne, dostosowane do ich potrzeb, źródła finansowania prowadzonej działalności- powiedział, otwierając spotkanie, Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki

Komisja Europejska (KE) zaakceptowała projekty instrumentów finansowych obu instytucji jako warte wyróżnienia w ogólnoeuropejskim konkursie w ramach CIP. Tym samym Polska znajdzie się w gronie państw unijnych o największej liczbie zawartych kontraktów poręczeniowych w ramach tego programu ramowego, a na rynek trafi łącznie jedenaście nowych instrumentów finansowych dla mśp o wartości 2,6 mld zł.

- Europa małymi i średnimi przedsiębiorstwami stoi. W Unii Europejskiej jest ponad 21 milionów małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one nie mniej niż 99% wszystkich przedsiębiorstw Unii. Dlatego ci właśnie przedsiębiorcy będą w sercu wielu inicjatyw Komisji promujących wzrost w najbliższych latach- podkreśliła Ewelina Jelenkowska- Luca’, Wiceszefowa Komisji Europejskiej w Polsce

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) aktywuje nowy instrument 4 lipca br. Będzie to „Start Leasing”, produkt skierowany do nowopowstających MŚP. Najlepsze warunki na start otrzymają wolne zawody. EFL planuje sfinansować do 2013r. projekty przedsiębiorców o łącznej wartości 375 mln zł. (Więcej: v. prezentacja produktowa i informacja o EFL).

- To pierwsza umowa poręczeniowa dla instrumentów leasingowych w Polsce, a w ramach CIP- druga w Europie. Szukamy innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów. Dzięki współpracy z EFI możemy wprowadzić na rynek bardzo nowatorskie i atrakcyjne rozwiązania nawet dla przedsiębiorców rozwijających działalność. Już kilkumiesięczna firma będzie mogła wyleasingować sprzęt lub środki transportu na preferencyjnych zasadach- powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego SA

Prawdziwym hitem może okazać się nowa oferta Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA (POLFUND), który na podstawie umowy z EFI planuje wprowadzić na rynek trzy nowe produkty poręczeniowe w ramach których banki współpracujące mogłyby udzielić nawet ponad 300 milionów złotych kredytów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu regwarancji CIP z poręczeniami POLFUND, w wyniku czego przedsiębiorcy i banki otrzymają oczekiwane zabezpieczenie. „Poręczenie na start” będzie zawierało specjalne ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub będących we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poza tym POLFUND uruchomi „Poręczenie biznes ekspres” – poręczenia portfelowe dla kredytów o mieszanej strukturze, tj. finansujących kapitał obrotowy i inwestycje. Trzeci produkt - „Poręczenie micro Invest 2” będzie dedykowany wyłącznie inwestycjom. (Więcej: v. prezentacja produktowa i informacja o POLFUND).

- W wyniku uzyskania przez POLFUND reporęczenia CIP- polscy przedsiębiorcy mogą oczekiwać nie tylko zwiększonej podaży środków kredytowych dla MŚP, w tym dostępnych start up- om, ale i wybrać spośród kilku atrakcyjnych cenowo i jakościowo nowych instrumentów. Przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie formalności w jednym okienku banku współpracującego z nami. Planujemy uruchomienie akcji kredytowej od 1 lipca – podkreśliła Barbara Bartkowiak, Prezes Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND SA.

 

- Cieszę się, że możemy dzisiaj w Warszawie, podpisać kolejną umowę na rzecz polskich przedsiębiorców z Funduszem POLFUND, naszym sprawdzonym partnerem. Będzie to piąta umowa w ramach CIP podpisana z instytucjami finansowymi w Polsce- powiedział Olivier Edelman, Structured Finance Manager, reprezentujący EFI.


***
Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Budżet programu to ponad 3,6 mld EUR, z tego 1,130 mld EUR stanowi komponent „Instrumenty Finansowe dla MŚP”. Program ma charakter uzupełniający do programów polityki spójności oraz unijnych programów badań i rozwoju (7PR).

W Polsce za program odpowiadają Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś jego promocją i pomocą rynkowi w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich.

- Najważniejszą częścią CIP jest komponent „Instrumenty finansowe dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, mający za zadanie ułatwianie dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, na każdym etapie ich rozwoju - od fazy zalążkowej do okresu ekspansji rynkowej włącznie. Szacujemy, że dzięki CIP, do przedsiębiorców w Polsce trafi kilka miliardów złotych preferencyjnej akcji finansowej. Odnotowujemy także wysoką efektywność zaangażowanych środków publicznych. Tu każde publiczne euro generuje kilkadziesiąt euro dla przedsiębiorcy - mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla rynku finansowego w Polsce.

Przypomnijmy, że w CIP nie ma alokacji krajowych – kandydaci na pośredników ze wszystkich państw uczestniczących w programie konkurują o środki z tego samego budżetu i w trybie ciągłym. Instytucje które zaproponują najciekawsze projekty uzyskają akceptację KE oraz EFI  i będą mogły wykorzystać środki CIP do rozwoju aktywności rynkowej.

Według danych Komisji Europejskiej, do końca 2010r. z instrumentów poręczeniowych CIP skorzystało już prawie 110 tys. MŚP zatrudniających 415 tys. osób. Udzielono kredytów i pożyczek  na łączną kwotę ponad 6,9 mld EUR. Średnia kwota kredytu jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 57 tys. EUR (w przypadku mikro- 11 tys.). Ułatwienia jakie otrzymują przedsiębiorcy polegają m.in. na: udostępnieniu finansowania, w tym - nowopowstającym podmiotom, braku opłat za poręczenie, wydłużaniu terminów finansowania, obniżania wymogów w zakresie: zabezpieczeń, wkładu własnego, wymaganej dokumentacji.


Kontakt ws. Programu CIP w Polsce:

Joanna Dąbrowska, Ekspert KPK CIP
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP dla polskiego rynku finansowego
Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Kontak: joanna.dabrowska@zbp.pl; tel.:22/ 696 64 95;
Więcej na: www.cip.gov.pl/eip-kpkzbp