PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

PROGRAM CIP 2007-2013. INFORMACJE ARCHIWALNE. STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA.


W dniach 10-11 maja 2011 r. w Warszawie odbył się zjazd Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych

Spotkanie było okazją do poinformowania przez KPK CIP dla polskiego rynku finansowego środowiska funduszy pożyczkowych o stanie wdrażania programu CIP, przedstawienia przykładów już wdrażanych projektów oraz przypomnienia procedury aplikacyjnej i możliwości udziału funduszy w programie.

Nadal dostępne są unijne programy ramowe i inicjatywy  skierowane również do środowiska polskich funduszy poręczeniowych. Trwa otwarty konkurs, bez rund aplikacyjnych, na udział w systemie unijnych poręczeń portfelowych (SME Guarantee Facility) obejmujących finansowanie dłużne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oferowane przez całą gamę instytucji finansowych. Konkurs ogłoszony jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013  (CIP) przez Europejski Fundusz Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu. Obecny na Zjeździe Funduszy Pożyczkowych ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP dla polskiego rynku finansowego m.in. zachęcał zgromadzonych, by wzorem Północnej Grupy Poręczeniowej, również fundusze pożyczkowe utworzyły konsorcjum i ubiegały się o udział w dostępnym systemie unijnych poręczeń. Zaprezentowana została także porównawczo do CIP nowa inicjatywa unijna – Europejski Instrument Mikrofinansowy PROGRESS (EPMF), z której będą mogły skorzystać również polskie fundusze poręczeniowe.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.